Nova

>

Geschiedenis

Rotterdam Rail Feeding BV

Opgericht in 2004 is een onafhankelijke railtractie-feeder maatschappij, die met eigen locomotieven en gekwalificeerd personeel onder eigen licentie, het voor- en natransport per spoor aanbiedt aan praktisch alle in Nederland actief zijnde marktpartijen. De belangrijkste activiteiten van RRF richten zich op het verzorgen van de “last-mile” in railvervoer, in opdracht van spoorwegondernemingen, spooroperators en industriële klanten. Daarnaast is RRF actief in opdracht van spooraannemers ten behoeve van onderhoud en aanleg van spoorwegen, alsmede voor infrastructuurbeheerders.

RRF is in 2007 uitgeroepen tot Rotterdamse ondernemer van het jaar omdat zij in relatief korte tijd zeer succesvol op creatieve en vernieuwende wijze een bijzondere marktpositie in een sterk gemonopoliseerde markt heeft weten te veroveren.

RRF maakt sinds april 2008 onderdeel uit van het Amerikaanse beursgenoteerde Genesee & Wyoming Inc. (NYSE: GWR). GWI bezit en exploiteert shortline en regionale spoorwegen en bied rangeerdiensten aan in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Europa. Op dit moment bestaat het bedrijf uit 64 spoorwegmaatschappijen verdeeld in negen regio’s met meer dan 10.000km spoor in eigendom of huur. GWI levert dedicated rail services in 17 havens in Noord Amerika en Europa en voert op contractbasis rangeerdiensten uit voor industriële klanten. Diensten worden uitgevoerd met meer dan 600 eigen locomotieven en ruim 13.000 wagons. Het hoofdkantoor is gevestigd in Greenwich, Connecticut USA.

Samen met GWI vormt RRF een ijzersterke combinatie. Door bundeling van expertise, “groen” ondernemen en financiële slagkracht is zij in staat haar diensten verder uit te breiden zowel binnen Nederland als in Europa. RRF is momenteel actief met 25 locomotieven in Nederland en België en heeft sinds eind 2010 ook de licentie voor Duitsland.

Sinds April 2011 levert RRF via haar kantoor in België (Belgium Rail Feeding bvba (BRF)) dezelfde diensten als in Nederland, aan haar klanten in België, waarbij de kernactiviteiten zich richten op het bedienen van terminals in havens van o.a. Antwerpen en Gent en het verbinden van deze terminals met grensovergangen.

Wat doet Rotterdam Rail Feeding en hoe onderscheid zij zich?

RRF is gespecialiseerd in het organiseren en optimaliseren van het voor- en natransport per trein. Op de emplacementen worden de treinen overgenomen en geplaatst op de terminals en of direct bij bedrijven met spooraansluiting. Ter plekke worden de los- en laadprocessen verzorgd alsmede het rangeerwerk en de bijbehorende documentatie. RRF beschikt over een eigen uniek ICT systeem waarmee de processen vergaand zijn geautomatiseerd en real-time proactief informatie kan worden verstrekt aan afnemers en leveranciers. RRF schakelt effectief tussen en met alle betrokken partijen in de logistieke keten waardoor terminal, railinfrastructuur, lok- en wagoncapaciteit optimaal kan worden gebruikt en ingezet. RRF heeft een 24/7 bezetting waardoor flexibel kan worden ingespeeld op veranderende klantbehoeften. Naast zogenaamde last-mile services, treedt zij ook op als operationeel agent voor het uitvoeren van operationele werkzaamheden (BackOffice services). RRF onderscheidt zich verder door kwaliteit van dienstverlening te koppelen aan concrete acties op het gebied van het milieu. Recent heeft zij actief meegewerkt aan het testen van een hybride locomotief in nauwe samenwerking met het Rotterdamse Havenbedrijf en ALSTOM. Verder investeert RRF in speciale roetfilters om de uitstoot van vervuilende deeltjes zoveel als mogelijk tegen te gaan.

De missie van Rotterdam Rail Feeding luidt:

Een onafhankelijke dienstverlener per spoor te zijn met een landelijk attest, die op veilige en verantwoorde wijze kan opereren. Het op winstgevende basis leveren van hoogwaardige diensten aan spoor gerelateerde bedrijven teneinde continuïteit in de operatie van de klanten te waarborgen en bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van de bedrijven die de diensten van RRF inhuren.

Doelstelling van Rotterdam Rail Feeding is:

Het op commerciële basis leveren van onafhankelijke feeding diensten aan erkende goederenvervoerders, het op commerciële basis landelijk uitvoeren van transportdiensten op zowel in dienst gestelde sporen als op buitendienst gestelde sporen in opdracht van spoor gerelateerde bedrijven.

Voor wie is Rotterdam Rail Feeding werkzaam?

RRF is werkzaam voor (Europese) railvervoerders, railoperators, logistieke dienstverleners, verladers, infrastructuur managers, haven- en terminaloverslagbedrijven, bouwondernemingen en notified bodies.

Wat is de visie van Rotterdam Rail feeding?

De liberalisering van het railgoederenvervoer heeft de afgelopen jaren zorg gedragen voor exponentiële groei. De huidige versnelde consolidatie daarentegen dreigt deze ontwikkeling (deels) teniet te doen. RRF is ervan overtuigd, dat uiteindelijk de klant het beste gediend is indien gebruik gemaakt kan worden van meerdere onafhankelijke aanbieders die creatief en innovatief continue bezig zijn hun dienstverlening te optimaliseren.

Nova
Groen ondernemen van RRF
 • | Door de inzet van zuinige rangeerlocomotieven waar mogelijk besparen wij tussen de 30 en 40 % brandstof. Hierdoor zal ook de uitstoot van roetdeeltjes worden teruggebracht tot maximaal 40%
 • | De BR 203 locomotieven van RRF zijn alle voorzien van rookgasfilters waardoor de roetuitstoot met 90% wordt teruggebracht
 • | Alle locomotieven rijden op Laag Zwavel Houdende diesel waardoor de roetuitstoot significant wordt verminderd
 • | Momenteel heeft RRF samen met Argos Oil een proef lopen waarbij de rangeerlocomotieven worden voorzien van biodiesel waardoor een nog grotere vermindering van schadelijke stoffen wordt bereikt
 • | Momenteel is er een proef gaande met de eerste Hybride locomotief van Nederland samen met Alstom en het Havenbedrijf Rotterdam
Nova
Kern activiteiten RRF
 • | Rijden, rangeren en plaatsen van goederentreinen
 • | Rangeren en overrijden van reizigersmateriaal
 • | Rijden van werktreinen voor spooraannemers en het uitvoeren van ifrawerkzaamheden
 • | Verzorgen van Proces Control voor treinen van derden
 • | Uitvoeren van testwerkzaamheden ten behoeve van Notified Bodies (NoBo’s), Infrabeheerders (Prorail & keyrail) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

MILESTONES

 • 2004

  Founding of RRF by Mr. Karel Poiesz
 • 2005

  Issued railroad safety certificate for The Netherlands – start of our operations
 • 2006

  First BR203 locomotive with ETCS operational
 • 2007

  Winner of the Rotterdam Entrepreneurial Award
 • 2008

  Genesee & Wyoming Inc. acquires RRF
 • 2009

  Issued railroad safety certificate for Belgium
 • 2010

  Issued railroad safety certificate for Germany
 • 2014

  Introduction of electrical locomotives types BR189 and E1600
 • 2015

  Genesee & Wyoming acquires Freightliner Group