Inhoudsopgave

Persoonsgegevens

DSW zorgverzekering

Pensioenspreekuur pensioenfonds
RAIL & OV

Nacht Support

Railcube App: actieve defecten bekijken en defecten melden

Vernieuwde App

Gezocht: nieuwe collega’s PC

In dienst

01-06-2021

Savas Yalcinkaya | Machinist VB

01-06-2021

Sjoerd van Dillen | Machinist VB

Uit dienst

31-03-2021

Yves Jonathans | Machinist VB

16-04-2021

Dave van Antwerpen | Management Support

30-04-2021

Bessem Houimli | Machinist VB

30-06-2021

Manon Barten | Supervisor Human Development

Gezocht: Nieuwe collega’s ‘Klas rangeren/Wagencontroleur’, start september 2021

Gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven

Parkeren Waalhaven

Ziek & hersteld melden

– Op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid dient de werknemer persoonlijk telefonisch (een tekstbericht/What’s app of ander geschreven bericht is niet toegestaan) deze ziekmelding door te geven conform onderstaand schema. Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt automatisch 1 verlofdag afgeschreven.

Medewerkers kantoor Vóór 9.00 uur bij direct leidinggevende of indien ziek tijdens werktijd, dan persoonlijk afmelden bij direct leidinggevende.
PC Minimaal 4 uur (indien mogelijk) vóór aanvang dienst ziek melden bij Proces Control. Tevens tijdens kantooruren aansluitend direct contact opnemen met Teamleider Proces Control. Indien ziek buiten kantooruren, direct de volgende werkdag (maandag t/m vrijdag) vóór 9.00 uur contact opnemen met direct leidinggevende of diens vervanger.
Personeel in veiligheidsfunctie (Buitendienst) Minimaal 4 uur (indien mogelijk) vóór aanvang dienst ziek melden bij Proces Control. Tevens tijdens kantooruren aansluitend direct contact opnemen met Teamleider BCW. Indien ziek buiten kantooruren, direct de volgende werkdag (maandag t/m vrijdag) vóór 9.00 uur contact opnemen met Teamleider BCW of diens vervanger.
 • – Medewerker dient zich te gedragen naar de aanwijzingen die door de behandelend medicus gegeven zijn.
 • – De controlerende instantie alle inlichtingen te verstrekken die deze wenselijk acht en zich aan een onderzoek te onderwerpen, indien deze een onderzoek nood­zakelijk mocht achten.
 • – De werknemer dient zich, bij een verzuim langer dan 2 dagen, onder behandeling te stellen van een arts.
 • – De werknemer heeft de plicht zich tot het uiterste in te spannen om het verzuim zo kort mogelijk te houden.

Verjaardagen

MEI

03/Mei – Hans Vlek      

11/Mei – Jeffrey Schouten      

20/Mei – Rob van den Boogaard

26/Mei – Aneta Hulstkamp-Koster   

27/Mei – Ed Vroon     

27/Mei – Jeffrey Stevens

30/Mei – Joeri Broer

JUNI

07/Jun – Mustafa Acikbas

08/Jun – Marvin Tewari     

13/Jun– Sander Kommeren

17/Jun– Carlo Gouweleeuw    

20/Jun– Jo van Leerzem

25/Jun – Manon Barten     

27/Jun – Roy Zeilstra

28/Jun – Yusuf Palit

JULI

02/Jul – Annette van Veen       

04/Jul – Elvin van Leerzem

11/Jul – Joëlle Baart

11/Jul – Sacha Bosman  

12/Jul – Serkan Yasar       

12/Jul – Ahmet Demir

22/Jul – Guido Setrodjemino  

23/Jul – Edwin van der Graaff

27/Jul – Mick van Overveld

RRF Safety performance Q1 2021

STS Passages

Gelukkig zijn er bij deze veiligheidsincidenten geen gewonden gevallen maar over het algemeen zijn deze gevallen forse schadeposten m.b.t. materiele zaken (o.a. de infrastructuur). Zoals ook genoemd in de Safety Blitz.
De klok tikt voor wat dit betreft echter wel in ons nadeel. De kans dat de gevolgen groter kunnen worden neemt alleen maar toe naarmate er steeds vaker “kleinere” voorvallen plaatsvinden. Dit wordt vertaald in de bekende Safety Pyramide (zie afbeelding)

Een STS passage, en nu….

Een STS wordt vaak ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Vaak zijn er veel vragen, zowel bij de machinist als bij de werkgever.
Wat is er precies gebeurd? Waarom ging het mis? En ook: is het verantwoord om de machinist weer in te zetten?
Veel bedrijven hebben dan ook in hun procedure opgenomen dat een machinist na een STS passage psychologisch onderzocht dient te worden. Daar komt voor RRF PKG Bedrijfspsychologen in beeld.
Voor een ‘gewone’ psychologische keuring voor de taak van machinist bestaan landelijke richtlijnen.
Voor een onderzoek na een STS ontbreken deze.
De invulling die hieraan wordt gegeven, kan dan ook verschillen per psychologisch bureau.  De term vigilantietest valt nogal eens als het gaat om een onderzoek na een STS. Deze naam heeft betrekking op één specifieke test voor concentratievermogen. Bij PKG Bedrijfspsychologen kiezen we er echter voor om ook na een STS een volledig onderzoek te doen. Zoals hieronder verder wordt toegelicht, heeft het doorlopen van een volledig onderzoek na een STS om diverse redenen zeker meerwaarde.

We beginnen een STS onderzoek altijd met een uitgebreid gesprek. Vaak merken we dat een onderzoek na een STS extra beladen is en dan is het minder prettig
om direct met tests te moeten starten.
Na het gesprek maakt de machinist de testen voor selectieve aandacht, reactievermogen en concentratievermogen. Vervolgens een persoonlijkheidsvragenlijst (en wanneer de machinist niet eerder bij PKG is getest een korte intelligentietest). Direct na afloop bespreken we onze bevindingen met de machinist.

We vinden het belangrijk om voorafgaand aan het onderzoek contact te hebben met het bedrijf om informatie te krijgen over de STS en te horen of er eventueel bijzonderheden zijn.

Wat zijn over het algemeen de resultaten van een onderzoek na een STS?

Onze ervaring is dat het heel weinig voorkomt dat de resultaten op de tests voor aandacht functies niet aan de eisen voldoen. Dat is ook niet verrassend, want de machinisten zijn eerder geselecteerd op eigenschappen als concentratievermogen en reactievermogen en dit zijn in principe stabiele eigenschappen.
Het is wel denkbaar dat resultaten (tijdelijk) minder goed zijn, als iemand bijvoorbeeld psychische klachten heeft. Voordeel van het afnemen van deze testen is dat een machinist na een positief resultaat weer een uitslag krijgt met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Bij een onderzoek na een STS zijn het gesprek en de persoonlijkheidsvragenlijst vaak de meest relevante onderdelen
Goede aandacht functies zijn belangrijk, maar niet voldoende voor de veiligheid in het werk. Houding en gedrag zijn van groot belang en vaak blijkt dat een rol te hebben gespeeld bij een STS.

In onze rapporten geven we waar mogelijk adviezen mee aan de machinist en de werkgever om het functioneren te verbeteren.

Enkele voorbeelden van adviezen

 • –  Een aandachtspunt is dat jeugdige overmoed de betrokken machinist parten kan spelen, wat in de hand werkt dat hij er te gemakkelijk over denkt en aan scherpte verliest. Bij de bespreking van de resultaten blijkt dit herkenbaar voor hem. Hopelijk is het incident een belangrijke les voor hem geweest.
 • –  Een aandachtspunt is dat hij bij vroege diensten niet tijdig in slaap weet te vallen. Het lijkt goed dat hij hier aandacht aan besteedt, indien nodig met de ondersteuning door slaapcoaching.
 • –  Een risico van handelingen die frequent uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de vertrekprocedure, is dat handelingen op een gegeven moment automatisch worden uitgevoerd. Dat maakt de kans op fouten groter. De machinist zou er dan bijvoorbeeld goed aan doen om zichzelf te dwingen om de stappen bij de vertrekprocedure bewust uit te voeren.
 • –  Vanwege zijn gevoeligheid voor stress is het van belang om zijn functioneren met extra aandacht te volgen.
 •  
 • Het komt weinig voor dat een machinist de uitslag ‘ongeschikt’ krijgt na een STS onderzoek. Soms resulteert het onderzoek in een beperking.
 • Uiteindelijk maakt de werkgever zijn eigen afweging over de inzetbaarheid van de machinist.

Think Safe, Work Safe, be Safe

RRF 19: Back in Business

Een schaderijk kwartaal

Class 66: ETCS-problemen en tijdelijke vervanging

Ontwikkelingen werkpakket

In de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn er een aantal verschuivingen in het werkpakket geweest. Zo is per april het aantal wekelijkse treinen tussen Tilburg en Rzepin, welke RRF overneemt in Bentheim, verhoogt naar 4 tot 5 rondlopen per week. Ook de frequentie van de treinen tussen Wenen en Rotterdam CRO & Bertschi is verhoogd, deze is omhoog gegaan naar 5 omlopen per week. De treinen tussen Busto en Rotterdam RSC kennen geen wijziging in het aantal treinen, wel is de omloop aangepast zodat deze beter aansluit bij de containeromlopen.

De grootste wijziging in het werkpakket kwam echter niet voort uit een wijziging in het werkpakket, maar vanuit de gewijzigde situatie op de Waalhaven. Sinds 1 april zijn er weer 6 sporen beschikbaar voor het rangeren met gevaarlijke stoffen, iets dat het proces zeer bevordert. Hoewel nog enkele treinen moeten uitwijken naar Kijfhoek of Pernis voor een locwissel, kan een groot deel van de treinen op Waalhaven wisselen van locomotief.

In het eerste kwartaal hebben we in Moerdijk ook te maken met een flinke wijziging. Door de werkzaamheden op de terminal CCT veranderde zowel de shunt als de omloop van de treinen van en naar Moerdijk CCT en hebben we regelmatig te maken gehad met uitdagingen om de treinen te kunnen plaatsen en uithalen bij CCT rond de werkzaamheden. Inmiddels is de aanleg van spoor 0 op de terminal voltooid en is de terminalcapaciteit vergroot. In de toekomst zal ook emplacement Moerdijk worden aangepakt om de capaciteit, ook qua treinlengte, te kunnen vergroten.

In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat samen met de collega’s van Freightliner het vervoer van WINK treinstellen naar Groningen en het vervoer van graantreinen naar Oss is gestart. Inmiddels zijn de laatste WINK treinstellen afgeleverd in Groningen ten behoeve van inzet in de reizigersdienst. De graantreinen naar Oss blijven doorrijden, waarbij we met onze Freightliner collega’s kijken om dit uit te breiden naar meer treinen.

In het kolenvervoer in opdracht van CapTrain hebben we dit jaar zowel EMO als EECV bediend. Op verzoek van de klant van CapTrain wijzigt de beladingsterminal met enige regelmaat tussen EECV en EMO. Vanaf mei zal weer EMO bediend gaan worden in plaats van EECV. In het vervoer van biodiesel zien we momenteel een flinke dip, er komen weinig treinen van en naar Nederland met biodiesel. De lading wordt momenteel niet van of naar Nederland vervoerd, al kan dat op korte termijn wijzigen naar meer vraag.

In de infrawerkzaamheden verwachten we in de komende maanden een toename aan inzet op de Speno slijptreinen tot aan de zomer, iets wat de afgelopen weken al is gestart. Ook zullen we de komende maanden nog diverse werktreinen rijden op verschillende locaties, waarbij we rond Pinksteren werkzaamheden op onze thuishaven Waalhaven zullen uitvoeren.

Infra niet op Orde

Sinds 1 april is het rangeren van gevaarlijke stoffen op de sporen 340 t/m 343, 306 en 307 weer toegestaan. ProRail kijkt nu wat de volgende stap is meer sporen geschikt te krijgen voor het rangeren met gevaarlijke stoffen op de Waalhaven. Naast de blusinstallatie zijn er nog voldoende andere werkzaamheden nodig op de Waalhaven. Er wordt de komende tijd nog genoeg gewerkt om onder meer wissels, overwegen en sporen te repareren, onderhouden of vervangen.

Zoals eerder in deze nieuwsbrief geschreven geldt dit niet alleen voor de Waalhaven. Ook op de andere locaties in de haven worden volop werkzaamheden gepland. Helaas kunnen deze niet voorkomen dat we nog te vaak met verstoringen te maken hebben door niet goed functionerende infrastructuur. We blijven met ProRail zo goed afstemmen om hinder te minimaliseren bij geplande werkzaamheden en zo veel als mogelijk ProRail bewegen om storingen en ongeplande werkzaamheden te minimaliseren.

Een lichtpunt is de indienststelling van de Botlekbrug voor het spoorvervoer halverwege dit jaar. Na meerdere verplaatsingen van de indienststelling van deze brug, kunnen we naar verwachting medio juni van dit jaar over de Botlekburg rijden. En nu maar hopen dat deze vrij van storingen blijft……!

STAY SAFE