Inhoudsopgave

Message from Jack Hellmann: 2020 Safety Performance and Awards

Ondanks alle Corona uitdagingen heeft Genesee & Wyoming (G&W) als groep over 2020 een goede prestatie op het gebied van “injuries” behaald. Over 2020 hebben alle 116 Genesee & Wyoming spoorwegmaatschappijen wereldwijd een geconsolideerde injury ratio (IFR = Injury Frequency Rate) van 0.88 behaald. Dit is een verbetering van 7% geweest t.o.v. 2019. Zoals bekend is “zero injuries” ons ultieme doel, in 2020 hebben 92 van de 116 G&W organisaties dit ook daadwerkelijk gerealiseerd waaronder ook RRF!

 

Genesee & Wyoming 2020 Safety Awards

Na afloop van ieder jaar worden er binnen de hele G&W groep een 3-tal Safety Awards toegekend welke over 2020 als volgt toebedeeld zijn:

  1. Chairman’s Award
    De UK/Europe Region heeft 2020 afgesloten met 13 reportable injuries wat resulteerde in een IFR van 0.42. Dit was de laagste IFR van alle G&W regio`s en hiermee heeft de UK/Europe Region (dus ook RRF!) de G&W Chairman`s Award gewonnen.

  2. James Award
    De UK/Europe Region heeft over de afgelopen 3 jaar een gemiddelde IFR van 0.55 behaald (2018: 0.56; 2019: 0.67; 2020: 0.42) en wint hiermee ook de Tyrone James Award voor de beste 3-jaars safety performance.

  3. President’s Award
    De G&W President`s Award voor de regio welke zijn safety performance het meest (in %) heeft verbeterd gaat tevens naar de UK/Europe Region. Deze regio reduceerde z`n IFR van 0.67 in 2019 (21 injuries) naar 0.43 in 2020 (12 injuries). Dit is een verbetering van 37%.

 

Zodra de Corona situatie dit toestaat zal later dit jaar aan de uitreiking van deze Awards nog op gepaste wijze aandacht besteed worden.

Tot die tijd, stay safe & stay healthy!

Huishoudelijk Reglement

Pensioen

Persoonsgegevens

Opleiden en ontwikkelen; terugblik

Railcube

Vernieuwde App

Nieuwe klas Rangeren/Wagencontroleur, start 1 februari 2021

In dienst

01-01-2021

Roy Zeilstra | Employee Proces Control

01-01-2021

Semih Yuce | Employee Proces Control

01-01-2021

Raymond Groote | Machinist VB

01-02-2021

Mitchell Arends | RGR/WGC in opleiding

01-02-2021

Damiën Drop | RGR/WGC in opleiding

01-02-2021

Carlo Gouweleeuw | RGR/WGC in opleiding

Uit dienst

31-01-2021

Otto van Heijst | Machinist VB

31-01-2021

Marijn Bik | Machinist VB

28-02-2021

Vinesh Pooran | Machinist

PC Klas IV

RouteLint

Opleiden en ontwikkelen; vooruitblik

Verjaardagen

FEBRUARI

09/Feb – Davey Hulsbosch      

12/Feb – Nicole Schalekamp      

27/Feb – Gazi Kondu

MAART

07/Mar – Tom van Driel

07/Mar – Arnoud de Rade         

09/Mar – Bert de Wit

15/Mar – Semih Yuce      

18/Mar – Henk Klarenbeek   

20/Mar – Anil Tasci        

21/Mar – Halil Budak

22/Mar – John van Aken

24/Mar – Mario Zegers

25/Mar – Giuseppe Siragusa

25/Mar – Patrick Brouwer

28/Mar – Rob Lameyze  

APRIL

02/Apr – Maurizio Noordhoek       

03/Apr – Hans van Geldere  

10/Apr – Alexander Termorshuizen

12/Apr – Björn van Alphen  

13/Apr – Muhamed Basic         

13/Apr – Burak Kurkcu  

14/Apr – Serajah de Geus    

22/Apr – Bram van Ham

25/Apr – Jos Jansen op de Haar

27/Apr – René Gerritsen

29/Apr – Bayram Adanc

Donatie voor een goed doel – Ambulance Wens

Op 29 december 2020 zijn Yusuf Palit en Nicole Schalekamp op bezoek geweest (op 1,5 meter) bij Stichting Ambulance Wens in Rotterdam. Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Voor het mogelijk kunnen maken van deze laatste wensen is de Stichting volledig afhankelijk van donaties. Doel van dit bezoek was het overhandigen van een cheque ter waarde van € 1.000,- namens RRF.

Ook hiermee kan de Stichting weer een waardevolle wens/herinnering in vervulling laten gaan!

Proces Control

Time for Change

ILT-Audit 23/24 november 2020

Safety Reports

Inzetsituatie leaselocs per 2021

Class 66

Schoonhouden locs

RRF 19

Werkpakket

Met de komst van het nieuwe jaar hebben we, bijna traditioneel, ook een wijziging in het werkpakket van RRF. Het afgelopen jaar is uiteraard een bijzonder jaar geweest, waarin veel wijzigingen in de volumes van het vervoer zijn geweest. Gelukkig zijn veel van de vervoeren weer terug op de volumes van een jaar geleden of zelfs gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Ook de Brexit zal zijn effect hebben op de volumes, al is het momenteel nog onbekend wat de exacte impact zal zijn voor de vervoeren van RRF.

In 2021 hebben we afscheid genomen van de containershuttle tussen Rotterdam APMT en Herne. Oudejaarsdag hebben we laatste trein opgehaald in Herne en deze wagonset hebben we vervolgens overgedragen. De locomotief welke hiervoor onder meer werd ingezet, 189-091, wordt vanaf januari ingezet voor de DistriRail treinen. De loc 189-099, in DistriRail kleuren, wordt ingezet naar behoefte.

Daar tegenover zijn er wel nieuwe projecten gestart en zijn bestaande projecten uitgebreid met het begin van het nieuwe jaar. Zo zijn we gestart met 3 nieuwe rondlopen Melzo naar C.Ro Ports Botlek, in opdracht van SBB en hebben we tevens een uitbreiding van het aantal rondlopen Busto , het aantal rondlopen is verhoogd van elf naar vierteen rondlopen per week. De aanvullende drie treinen lossen en laden in zijn geheel bij RSC. Daar tegenover staat dat Mortara trein niet meer naar het RSC gaan, deze worden gelost en geladen te CTT Pernis, waarbij de last mile door Lineas wordt verzorgd. RRF blijft hiervoor machinisten en proces management leveren.

Ook op de Maasvlakte is er het een ander gewijzigd. We zijn gestarte met het rangeren van de Rhine Valley Rail shuttle in opdracht van Raillogix. Deze trein rijdt drie rondlopen per week tussen de verschillende terminals op de Maasvlakte en drie verschillende bestemmingen in Duitsland. RFO verzorgt de tractie van en tot Maasvlakte West (West). Daarnaast zijn we ook gestart met het shunten van de DuKo1 treinen in opdracht van KRE. Wekelijks worden de drie DuKo1 treinen door RRF van en naar de verschillende Maasvlakte terminals gerangeerd.

Ook op de Maasvlakte, maar dan Maasvlakte Oost bedienen we weer de EMO. De CapTrain kolentreinen welke voorheen bij EECV werden geladen, zijn gewisseld van terminal en worden nu te EMO geladen. Mogelijk dat in de komende maandag dit weer terug wisselt naar EECV, dat is op dit moment nog onbekend welke terminal we in de komende maanden zullen bedienen.

Ook buiten Rotterdam hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd. Uiteraard hebben we weer de nodige infrawerkzaamheden uitgevoerd, dit zullen we ook dit jaar vervolgen met het transporteren van werkmachines, onder meer de Speno, het rijden van werktreinen, etc. Daarnaast hebben we in samenwerking met de collega’s van Freightliner enkele transporten uitgevoerd. We hebben met de Class66 locomotief WINK reizigerstreinen naar Groningen gebracht en een graantrein naar Oss. Voor beiden is de verwachting dat we ook in 2021 dit zullen uitvoeren.

In 2020 hebben we een aantal weken proef gedraaid met treinen tussen Bad Bentheim en Tilburg. Deze treinen zijn bestemd voor Rzepin in Polen, net over de grens met Duitsland. Op dit moment zijn dit spotvolumes welke met enige regelmaat (één of twee rondlopen per week) besteld kunnen worden. Zo hebben we in de loop van 2021 hier uitzicht op om dit project op vaste basis te rijden. Hopelijk kunnen we hierover in de volgende nieuwsbrief meer over vertellen.

Al je hebt over 2020, ontkom je niet aan Corona. Ook in het contact met de klanten heft dit gezorgd voor een jaar dat anders is als alle andere jaren. Onze klanten zijn verspreid over Europa en deze bezoeken wij toch enkele malen per jaar om de relatie te behouden en elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen. We delen ook een gemeenschappelijke zorg als het gaan om de gezondheid van onze familie, vrienden en collega’s. Toch proberen we in deze lastige tijd samen naar nieuwe mogelijkheden te kijken om meer voor elkaar te kunnen betekenen. Het jaar is net begonnen en een duidelijk vooruitzicht naar vrij reizen en persoonlijk contact is er helaas nog niet, maar we hopen toch in de loop van dit jaar onze klanten te kunnen bezoeken of ontvangen.

Wij wensen jullie en jullie familie veel gezondheid en een voorspoedig 2021.

 

Infra niet op Orde

Met de start van 2021 is het rangeren met gevaarlijke stoffen op de Waalhaven niet altijd niet toegestaan. ProRail is wel bezig met de voorbereidingen van deze werkzaamheden zoals goed te zien is op de Waalhaven en de verwachting is dat per begin april er weer gerangeerd kan worden met gevaarlijke stoffen. Overigens betreft een deel van de Waalhaven waar rangeren met gevaarlijke stoffen weer toegestaan zal zijn, onder meer de lange sporen, dit geldt niet voor het gehele emplacement Waalhaven.

Naast de problematiek op de Waalhaven zijn er nog veel meer locaties waar de staat van de infrastructuur niet op orde is. Er wordt nu een inhaalslag gemaakt met de inventarisatie en de hieraan gekoppelde vervanging van de betreffende infra. Dat leidt in de komende jaren wel tot een toename van de werkzaamheden en daarmee komen er meer buitendienststellingen. We proberen deze in overleg met ProRail zo in te plannen dat er de minste hinder van is, maar uiteindelijk zal dit zeker hinder gaan geven.

Op de Maasvlakte heeft ProRail meer initiatieven lopen om het zand op de sporen te voorkomen en daarmee de buitencontour tussen Maasvlakte en EMX berijdbaar te houden. Het aantal storingen de laatste periode is hierdoor gelukkig gedaald en daarmee lijkt dit een verbetering te brengen in de beschikbaarheid. Ook aan het viaduct ter hoogte van Gorinchem is de afgelopen periode gewerkt om te zorgen dat we hier kunnen blijven rijden met onze treinen.

Naast de reparatie en vervanging zijn er nog een aantal lopende projecten, zoals de indienststelling van het Theemswegtracé eind 2021 en de Botlekbrug in het tweede kwartaal van 2021. Deze beide projecten zorgen op en rond Botlek voor veel buitendienststellingen dit jaar, waar we in overleg zo goed mogelijk omheen proberen te werken. Met de indienststelling van het Theemswegtracé zal de Calandbrug, al jaren een storingsgevoelige locatie, verdwijnen. De Botlekbrug geeft een alternatief voor de Botlektunnel en maakt de putsporen op Botlek weer makkelijker bereikbaar vanuit de richting Kijfhoek.

STAY SAFE