Rotterdam Rail Feeding enthousiast over Duitse Masterplan Spoorgoederenvervoer

INFORMATIEAVOND 19 JUNI
24/05/2017
Persbericht RailGood – Nederland moet zich spiegelen aan Duits Masterplan spoorgoederenvervoer
26/06/2017

Rotterdam Rail Feeding enthousiast over Duitse Masterplan Spoorgoederenvervoer

Arnoud de Rade , Managing Director van Rotterdam Rail Feeding (RRF), omarmt de aankondiging van het Duitse Masterplan Spoorgoederenvervoer (“Masterplan Schienengüterverkehr”) zoals voorgesteld op 23 juni 2017 door de Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.

“Het is goed om te zien dat men in Duitsland het belang inziet van spoorgoederenvervoer, de achterstand met betrekking tot innovatie en digitalisatie en het ontbreken van een level-playing field ten opzichte van de andere modaliteiten truck en binnenvaart. Maar nog enthousiaster ben ik over het feit dat er in Duitsland hierop

krachtig wordt geacteerd en het derhalve niet alleen bij woorden blijft”.

Het Masterplan stelt concrete maatregelen om het goederenvervoer per spoor tot 2030 permanent te versterken. Drie specifieke doelen welke onderdeel zijn van het Masterplan:

  • Kostenreductie (oa. sterke daling van de infraheffingen)
  • Versterking van de spoorinfrastructuur
  • Digitalisering

“Het is algemeen bekend dat er in het spoorgoederenvervoer een inhaalslag gemaakt kan en moet worden met betrekking tot digitalisering en innovatie, onze concurrerende modaliteiten zijn al veel verder. Alle in de keten betrokken partijen moeten hierin investeren, niet alleen in geld, maar zeker ook in mensen. Eenieder die in het spoorgoederenvervoer werkzaam is moet zich realiseren dat deze ontwikkeling noodzakelijk is, dit vraagt een mentaliteitsverandering. Als RRF hebben we een sterke focus op digitalisatie en innovatie. We investeren in middelen en mensen die met ons deze transitie gestalte willen geven, aldus Arnoud de Rade”.

“De sterke daling van de infraheffingen en het verbeteren van de spoorinfrastructuur zal leiden tot een kostenreductie die door alle spoorwegondernemingen verwelkomd wordt. Dit is een zeer noodzakelijke stap voor de continuïteit van het spoorgoederenvervoer en zal partijen eerder doen investeren in innovatie en digitalisatie. Het aantal spoorwegondernemingen dat geld verdient met het rijden van treinen is minimaal, wat ertoe leidt ertoe dat er geen focus zal zijn om te investeren. Met dit Masterplan kan deze negatieve spiraal mogelijk doorbroken worden”, aldus Ronald Volder, Director Finance van RRF.

Volgens Arnoud de Rade past nu een krachtige reactie vanuit de Nederlandse politiek: “Het is nu tijd dat de politiek in Nederland eindelijk eens gaat handelen in het belang van spoorgoederenvervoer en dat het belang van spoorgoederenvervoer voor de BV Nederland erkend wordt. Vervoer per spoor is al jaren de veiligste en schoonste transportmodaliteit en derhalve uitermate geschikt om de als maar toenemende filedruk te lijf te gaan en om aan de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te voldoen. Als spoorgoederensector zijn we helaas de afgelopen 10 jaar met allerlei overheidsmaatregelen geconfronteerd die de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer ernstig verzwakt hebben. Nu is dus het moment aangebroken om het qua spoorbeleid in Nederland rigoureus anders te gaan doen; volg de Duitsers !”